Shenzhen Stone Paper Enterprise Ltd.
Tel: +86-755-23095223 E-mail:service@stonepapersz.com

กระดาษสโตนเหมาะสำหรับ IML (In-Mold Labelling) หรือไม่?

กระดาษสโตนเหมาะสำหรับ IML (In-Mold Labelling) หรือไม่? มันจะพิมพ์ตามปกติชดเชยหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการพิมพ์พิเศษและหมึกพิเศษ?

เทคนิคสำหรับ IML (การติดฉลากในแม่พิมพ์) กับผลิตภัณฑ์กระดาษแข็งม้วนของเรา SP50 ไมครอนจะเหมาะสมที่สุด ผู้แปลงหลายรายไม่ได้เปิดเผยเทคนิคของตนสำหรับแอปพลิเคชันบางอย่าง แต่เราประสบความสำเร็จอย่างมากกับการทดสอบที่เราดำเนินการกับภาชนะบรรจุโยเกิร์ต ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของกระดาษเมื่อผสมลงบนภาชนะ ไม่จำเป็นต้องใช้หมึกพิเศษเนื่องจากกระดาษหินเป็นกระดาษอบแห้งเร็วมาก เช่นเดียวกับกระดาษใด ๆ เรายังมีคำแนะนำในการพิมพ์ที่ให้มากับเครื่องพิมพ์และตัวแปลงเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น

บล็อกที่เกี่ยวข้อง